DISCLAIMER

Alphenaandenrijnschipholtaxi.nl, hierna te noemen AST, verleent je bij deze de toegankelijkheid tot alphenaandenrijnschipholtaxi.nl. Wij stellen je in de gelegenheid aangeboden diensten af te nemen. AST behoudt zich het recht voor op elk moment onderdelen te verwijderen of aan te passen zonder u hiervan op te hoogte te hoeven stellen.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende de inhoud/materialen op alphenaandenrijnschipholtaxi.nl liggen bij AST . Verspreiden, kopiëren en elk ander gebruik van deze inhoud/materialen is zonder schriftelijke toestemming van AST niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud/materialen anders aangegeven is.

Beperkte aansprakelijkheid

Om de inhoud van alphenaandenrijnschipholtaxi.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen spant AST zich in. Ondanks deze aandacht en zorg bestaat de kans dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op alphenaandenrijnschipholtaxi.nl aangeboden inhoud/materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid op garantie. Deze inhoud/materialen kunnen zonder voorafgaande mededeling van AST op elk moment wijzigen. AST is zelf een taxibedrijf. Daarnaast faciliteert AST tevens contact tussen externe taxibedrijven en (mogelijke) klanten hiervan. AST is daarbij op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor externe taxibedrijven als voor klanten hiervan. AST kan bij conflicten eventueel wel als bemiddelaar optreden, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden. Voor op alphenaandenrijnschipholtaxi.nl opgenomen hyperlinks naar diensten of websites van derden kan AST nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

KvK- en BTW-nummer

AST is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65093089. Het BTW-identificatienummer van AST is NL001507793B42.

© Copyright 2022 Alphen aan den Rijn Schiphol Taxi